Ekologiczne biuro

Ekologiczne biuro

  • 26 Kwi Wył.

Ekologia jest bez wątpienia jednym z najczęściej promowanych stylów życia. Ekologia została chętnie przyjęta we wszystkich obszarach życia, poczynając od żywności, przez segregację odpadów, na alternatywnej energii kończąc. Idee ekologii można również z łatwością wdrożyć w codziennej pracy biurowej.

Rozwiązania ekologiczne są przede wszystkim ekonomiczne – pozwalają również na oszczędności finansowe.

Wprowadzając ekologiczne nawyki w biurze można zacząć od mobilizacji pracowników do segregacji odpadów – odpowiednie kosze można umieścić we wspólnym pomieszczeniu np. w biurowej kuchni i opatrzyć zachęcającym hasłem.

Następnym krokiem jest ograniczenie ilości dokumentów papierowych. Często bezmyślnie drukuje się za dużo i niepotrzebnie, nie dbając o ilość zużytych na wydruki kartek. Natomiast kartki zadrukowane z jednej strony świetnie posłużą jako brudnopis. Niepotrzebne dokumenty można również niszczyć w ekologiczny sposób, odpady z niszczarek odsyłając do recyklingu.

W przypadku sprzętu elektronicznego, można również zadbać o jego ponowne wykorzystanie (np. recykling komputerów), powierzając zużyty sprzęt specjalistycznej firmie recyklingowej.

Roślina biurowaZ drugiej strony, warto pomyśleć o dobroczynnym wpływie roślin na atmosferę w biurze. Mają one zdolność oczyszczania powietrza , które jest w biurze zanieczyszczone przez różne substancje chemiczne. Ciekawą inicjatywą może być namówienie pracowników do przyniesienia własnych, ulubionych roślin. W ten sposób cały personel jest świadomy pozytywnych zmian zachodzących w ich środowisku pracy a także swojego wkładu w wygląd pomieszczeń biurowych.

Koncept „eko” przejawia się również w trendach designerskich – najnowsze trendy to meble biurowe utrzymane w naturalnej kolorystyce.

Meble biurowe

Ekologiczne nawyki przyniosą korzyści wizerunkowi firmy oraz pracownikom.Archiwum

61 812 61 33 biuro@contino.pl ul. Naramowicka 47/103 61-622 Poznań